Придружите се Грађевинској комори Србије

Само јака, добро организована Грађевинска комора може на прави начин да артикулише аутентичне интересе грађевинске привреде у најширем смислу те речи, и да се организовано и доследно залаже за њихово остваривање.

Будите правовремено имформисани

Документа коморе

Сва релевантна документа Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије на једном месту.

Актуелниости

Вести, активности, догађаи, интервији и разни други садржаји из домена грађевинске индустрије.

Прописи

Актуелни закони, уредбе, правилници који се примењују на територији Републике Србије.

Актуелности из света грађевинске индустрије

Спремили новац за Србе отворите посао у Боливији

Спремили новац за Србе отворите посао у Боливији

Вести 14.09.17

Потпредседник Боливије Алваро Гарциа Линер понудио је Србији отворити канцеларију у Ла Пазу како би постала веза између српских предузећа која се баве пословима у овој земљи, као и између...

За трећину више радника на црно

За трећину више радника на црно

Вести 26.04.17

За трећину више непријављених радника ангажовано је у српском фирмама у прва три месеца 2017. године у односу на исти период лане, док је њихов број неколико пута већи него...

Траже се извођачи радова за обнову 7 малих хидроелектрана у Србији

Траже се извођачи радова за обнову 7 малих хидроелектрана у Србији

Вести 13.02.17

Електропривреда Србије планира обнову 7 малих хидроелектрана које ће се финансирати средствима из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за Програм обнове 15 МХЕ. Тендер за извођаче је...

Програм рада за 2015. годину

 • Наставак позиционирања и институционалног јачања и оспособљавања Коморе за испуњење циљева оснивача
 • Стална промоција улоге Коморе у привреди и друштвеној заједници
 • Дефинисање потенцијала, потреба и законских и економских оквира за успешно пословање грађевинске индустрије
 • Подршка предузетништву, малим и средњим предузећима
 • Приоритетне активности од посебног интереса за чланице Коморе

Детаљније
Министарсво собрћаја
Привредна комора Србије
Инжењерска комора Србије
Министарсво привреде

Ујединимо стваралачке напоре и градитељско умеће

Вратимо углед грађевинској идустрији и постанимо конкурентни постизањем високог квалитетауслуге и производа које ћемо пласирати на домаћем и страном тржишту

Желите да постанете члан Грађевинске коморе Србије?

Предлог мера

Опоравак српског грађевинарства

Мере за уређивање тржишта

 • Лиценцирање пројектаната и извођача
 • Регулисање услова за рад страних компанија
 • Организовање ефикасне инспекцијске контроле

Мере за потстицање упослености
 • Учешће на пројектима државних инвестиција
 • Централни тендерски комитет
 • Техничко-технолошке и економске анализе пројеката који се реализују по међудржавним аранжманима
 • Државни гарантни фонд

Детаљније
Енергопројект
Саобраћајни институ ЦИП
ГП планум
Амига доо
Новкол
ДанитГроуп

Још нисте одлучили ? Дозволите да Вам помогнемо !

Погледајте које су предности чланства у Привредној комори грађевинске индустрије Србије

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

 • назив и адресу привредног друштва

 • матични број,

 • ПИБ,

 • делатност,

 • власничку  структуру,

 • број и структуру запослених,

 • референц  листу,

 • листу опреме,

 • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs