slideshow

О нама

О комори

Вођени смо вашом визијом

Привредна комора грађевинске индустрије Србије или скраћено: Грађевинска комора, основана је ради организованог, удруженог и ефикасног деловања привредних субјеката – привредних друштава и предузетника из делатности грађевинарства, у области пројектовања, инжењеринга, консалтинга и изградње инвестиционих објеката, индустрије грађевинског материјала и других индустријских грана чији се производи уграђују у грађевинске објекте или се пласирају у опремање и функционално коришћење изграђених објеката.

ПКГИС – 136 чланица из области пројектовања, грађења и индустрије грађевинског материјала, као и многобројне научне и струковне организације.

Наша визија

ПКГИС је најреферентнија институција грађевинске делатности која изражава интерес грађевинске делатности у оквиру привреде Србије и промовише потенцијале за рад у иностранству.
ПКГИС је:
  • Медијатор за успостављање односа у делатности.
  • Промотер интереса, делатности према држави и потенцијалним клијентима у земљи и иностранству
  • Адвокат грађевинске привреде у остваривању интереса пред надлежним органима у држави и пред клијентима у иностранству.

Наша мисија

Коришћењем потенцијала привредних друштава чланице Коморе и компетентних кадрова у Комори, организовано радити на реализацији циљева. Кроз своје деловање, у сарадњи са државним институцијама органима, желимо да створимо услове за успешан пословни амбијент и заштиту домаћих компанија.

Наши циљеви

Приказани кроз програм рада коморе за 2015. годину. Након позиционирања и афирмације у друштву и повезивања са осталим коморама кроз споразуме и протоколе о сарадњи, усвајањем предлога мера за опоравак српског грађевинарстава и конкретним деловањем, створити услове како би домаћа предузећа, кроз ангажовање на пословима у земљи и иностранству, као и пласирањем производа наших чланица, повећали учешће у БДП-у Републике Србије.

Уважени пројектанти, извођачи, произвођачи, предузетници

Овим је учињен тек први али веома важан корак ка бољем и суштински делотворнијем начину коморског организовања грађевинске привреде Србије.

Верујемо да само јака, добро организована Грађевинска комора може на прави начин да артикулише аутентичне интересе грађевинске привреде у најширем смислу те речи, и да се организовано и доследно залаже за њихово остваривање.

Посленицима неимарске струке сада остаје да заједнички пораде на јачању укупног друштвеног и стручног потенцијала Грађевинске коморе, на институционалном позиционирању и снажењу капацитета коморе и њеног што пунијег и активнијег укључивања у привредни живот земље кроз заступање и промовисање градитељске струке и реафирмацији српског грађевинарства.

Верујемо да ће мишљење, ставови и закључци који проистекну из рада и деловања Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, као релевантан став струке, бити од користи државним органима, министарствима и Влади Републике Србије при дефинисању и спровођењу политике развоја грађевинске привреде у оквиру укупне економске политике земље.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux