О нама

Организациона структура

Скупштина

Скупштина Коморе је највиши орган управљања којег чини 30 чланова Коморе изабраних сагласно Статуту Коморе. Седнице Скупштине одржавају се по потреби и најмање једном годишње.

На IV редовнoj седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, одржане дана 17.04.2015. године, за представнике изабрани су доле наведени чланови . Председник Скупштине је дипл.инж.грађ. Анђелко Ковачевић.

Анђелко Ковачевић

Председник скупштине
А.Д. Путеви Ужице
Ужице
Амига Д.О.О
Краљево
ГеоГИС Консултанти
Београд
ГМН План д.о.о.
Пожега
ГП Мостоградња
Београд
ГП Планум
Београд
Грађевинска дирекција Србије Д.О.О.
Београд
Грађевински Факултет у Београду
Београд
Данит Груп д.о.о.
Београд
Енергопројект Високоградња А.Д.
Београд
Енергопројект Ентел
Београд
Енергопројект Индустрија
Београд
Енергопројект Нискоградња
Београд
Енергопројект Опрема А.Д.
Београд
Енергопројект У&А А.Д.
Београд
Енергопројект Хидроинжењеринг А.Д.
Београд
Енергопројект Холдинг А.Д.
Београд
Згоп А.Д.
Нови Сад
Институт За Путеве А.Д.
Београд
Институт Јарослав Черни
Београд
Колубара д.о.о.
Мионица
Машинопројект Копринг А.Д.
Београд
МПП Јединство
Севојно
Новкол А.Д.
Београд
П.Д. „Изопрогрес“ А.Д.
Београд
Саобраћајни Институт ЦИП
Београд
Савез грађевинских инжењера и
техничара Србије – СГИТС

Београд
Симекс Инжењеринг а.д.
Београд
Canimpex-CIE
Београд
Tondach („Потисје Кањижа“ а.д.)
Кањижа

Управни одбор

УО је орган управљања Комором у складу са Законом о привредним коморама и Статутом Коморе и чине га председник Коморе, два потпредседника Коморе, директор Коморе и 11 чланова који су из редова афирмисаних привредника чланова Коморе. Председник Коморе је дипл.инж.грађ. Мирослав Брковић.

На IV редовнoj седнице Скупштине Привредне коморе Грађевинске индустрије Србије, одржане дана 17.04.2015. године, изабран је Управни одбор у следећем сазиву:

Мирослав Брковић

Председник

Стојан Чолаков

Потпредседник

Горан Родић

Потпредседник

Урош Бањанин

Директор коморе

Владимир Миловановић
Енергопројект Холдинг а.д., Београд
Бранко Кнежевић
ГП Мостоградња, Београд
Мићо Мићић
Јединство а.д., Севојно
Милутин Игњатовић
Саобраћајни институт ЦИП, Београд
Бранко Божић
Грађевински факултет, Београд
Зоран Станојевић
ЗГОП а.д., Нови Сад
Мирослав Тлачинац
Амига д.о.о., Краљево
Душан Симовић
Симекс инжењеринг а.д., Београд
Небојша Шурлан
Грађевинска дирекција Србије, Београд
Илија Ђорђевић
Ратко Митровић Нискоградња д.о.о., Београд
Мирко Терзић
Феромонт д.о.о., Стара Пазова

Сектори коморе

У циљу равномерне заступљености свих грађевинских делатности и ради заштите интереса и артикулисања проблема који су од кључне важности за правац будућих деловања Привредне коморе грађевинске индустрије Србије формиране су ораганизационе целине као сектори који су дефинисани одговарајућим одлукама органа коморе.
СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 • Пројекторвање и консултанти
 • Геодезија
 • Институти
 • Струковна удружења
 • Образовне иституције.
СЕКТОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
 • Нискоградња
 • Високоградња
 • Опремање и инсталације
СЕКТОР ЗА ИНДУСТРИЈУ ПРОИЗВОДА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
 • Индустрија грађевинског материјала
 • Индустрија за грађевинарство
СЕКТОР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
СПЕЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
 • Финансијски послови
 • Правно-персонални и општи послови
 • Послови маркетиншке и информатичке подршке
 • Стручно-консултантски послови за правну и финансијску помоћ чланицама
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux