slideshow

Чланице коморе

ГП Планум АД

Грађевинско предузеће „ПЛАНУМ“ А.Д.
22.октобра 15, 11080 Београд
Тел. +381 11 2108 618 (централа),
+381 11 2194 468
Факс +381 11 3163 993
office@planum.rs
www.planum.rs

Грађевинско предузеће „ПЛАНУМ“ А.Д. је основано 14.01.1948. године, као специјализовано предузеће за изградњу војних аеродрома. Неколико година по оснивању, проширујемо своју делатност на све објекте нискоградње и хидротехничке објекте.Снажан развој предузећа у овом периоду омогућио је и проширење делатности на радове у иностранству.У току досадашњег рада пролазили смо кроз разне организационе форме, да би данас пословали као акционарско друштво у приватној својини.

Наша делатност је изградња следећих објеката:

 • Аеродрома и ваздухопловних база
 • Аутопутева и путева
 • Подземних објеката и тунела
 • Железничких пруга
 • Градских саобраћајница и инфраструктуре
 • Хидротехничких објеката као и :
 • Производња грађевинских материјала, префабрикованих елемената и грађевинске галантерије
 • Ремонт машина
 • Производња металних конструкција •• Угоститељство и туризам
Поседујемо лиценце за извођење свих врста грађевинских радова у Србији и иностранству.Имамо и следеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Располажемо са савременом механоопремом специјалне и универзалне намене за извођење грађевинских радова , савременом ремонтном радионицом за оправку и одржавање грађевинских машина, погоном за производњу металних конструкција и лабораторијом која гарантује квалитетно извођење радова, као и информационим системом за планирање и праћење радова.

Наш стручан и квалитетан кадар:

 • 42 дипл.инж.грађевине и 15 инж.грађевине (24 са лиценцом)
 • 13 дипл.инж.машинства и 7 инж.машинства (1 са лиценцом)
 • 2 дипл.инж.геодезије и 7 инж.геодезије
 • 3 дипл.инж.геологије
 • 3 дипл.инж.заштите на раду
 • 2 дипл.инж.организације рада
 • По један инжењер електротехнике, саобраћаја,рударства и архитектуре
 • 10 дипл.економиста и 13 економиста
 • 10 дипл.правника
 • 3 дипл.филолога

је највећа гаранција да смо способни да реализујемо најсавременије најкомпликованије грађевинске објекте разних намена.

Резултати нашег 67.годишњег успешног рада у земљи и иностранству

 • 37 аеродрома разних категорија
 • 4 ваздухопловне базе
 • 258 km аутопутева
 • 1066 km магистралних путева
 • 393 km регионалних путева
 • 54 km железничких пруга
 • 66 km путних и железничких тунела
 • 31 ha подземних објеката посебних намена
 • 70 склоништа за авионе
 • 4 насуте бране
 • 1 бетонска брана
 • 26 km колектора
 • 68 km водоводне мреже
 • 178 km канализационе мреже
 • 6244м изграђених кишних и фекалних колектора методом потискивања армиранобетонских цеви

За изведене објекте добили смо сертификате од Инвеститора из земље и иностранства за квалитетно и у року извршене радове.

Неки од значајнијих објеката које смо извели последњих година

Аеродроми

Аеродроми
 • Радови на аеродрому „Никола Тесла“:
  • Санација рулне стазе А (ТWY A km 0+724-km 3+000) и спојнице Е фебруар 2014. – новембар 2014
  • Извођење додатних радова на проширењу платформе Ц фебруар 2014. – новембар 2014
  • Поправка оштећења на полетно-слетној стази фебруар 2014. – новембар 2014
 • Радови на аеродрому „Никола Тесла“:
  • Извођење радова на проширењу платформе Ц јануар 2013. – септембар 2013
 • Изградња пристанишне платформе и саобраћајница на аеродрому „Морава“, Лађевци код Краљева, август 2011,-март 2012.
 • Реконструкција аеродрома Угољни, Анадир,Руска Федерација, 2008.-2009.год.и 2011.-2012.
 • Радови на продужењу рулне стазе „Ф“ на аеродрому „Никола Тесла“, Београд, Србија, септембар 2009.- мај 2010.
 • Реконструкција саобраћајних површина и полетно-слетне стазе аеродрома Батајница, Србија, август 2009,- јануар 2010.
 • Изградња полетно-слетне и рулних стаза аеродрома Алма-Ата, Казахстан, септембар 2006.- октобар 2007.
 • Реконструкција полетно-слетне стазе аеродрома Шереметјево, Москва, Руска Федерација, јул-октобар 2006.год.

Аутопутеви и путеви

Аутопутеви и путеви
 • Извођење радова на изградњи аутопута Е-763 Београд- Јужни Јадран, деоница Уб-Лајковац од км 40+645.28 до км 53+139.91 јул .2010. – новембар 2014.
 • Изградња деонице аутопута Е-75, коридор 10: од ГП „Хоргош“ до Новог Сада и ГП „Келебија“ до петље „Суботица Југ“, дужине 17.4км, мај 2010.-децембар 2011.
 • Изградња деонице аутопута Е-75: Добановци – Бубањ Поток, сектор 4, у дужини 7.7км и два тунела : „Железник“ (699м) и „Липак“ (665м), август 2006.- децембар 2008.год.
 • Изградња деонице: Settat-Oum Rbia дужине 38км, аутопута Settat – Marakech, Краљевина Мароко, новембар 2004.-март 2007.

Подземни објекти и тунели

 • Реконструкција 5.2км пута Е-80, Сићевачка клисура и 13 тунела укупне дужине 1029м, октобар 2005.-децембар 2006.

Градске саобраћајнице и инфраструктура

 • Изградња и реконструкција улица и пратеће инфраструктуре у Нишу, Србија, 2006.-2012.год.
 • Изградња и реконструкција улица у Анадиру, Руска Федерација, 2005,-2012.год.
 • Изградња саобраћајница пословно-тржног центра „Кика“. Београд, Србија, од августа до 31.децембра 2009..
 • Изградња и реконструкција улица и пратеће инфраструктуре у Београду, Србија, 2006.-2009.год..
 • Асфалтни радови на реконструкција Улице Јурија Гагарина у Новом Београду, испод железничке пруге, од септембра до 31.децембра 2009.
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux